مهلت نهایی پرداخت هزینه تیم

 

بنا بر ابلاغیه کمیته ملی ربوکاپ مبنی بر لزوم تکمیل سریع تر وجوه قابل پرداخت، به اطلاع کلیه تیم های شرکت کننده می رساند به تیم هایی که تا تاریخ 1400/03/20 تاییدیه مالی دریافت نکرده باشند هیچگونه گواهی (حضور و مقام) داده نخواهد شد.