نحوه پرداخت هزینه تیم

به اطلاع کلیه تیم ها می رساند، به منظور تایید نهایی تیم ها و تکمیل ثبت نام می بایست تمام هزینه تیم به یکی از شماره های زیر متعلق به رئیس دبیرخانه کمیته ملی ربوکاپ واریز شده و رسید پرداخت با ذکر نام تیم و نام لیگ از طریق WhatsApp به شماره 09392708960 ارسال گردد.

شماره حساب:

0112831196004

 

شماره کارت:

6037-9975-7236-9552

 

به نام: سید مرتضی ضیایی استرآبادی

 

در صورتی که پس از گذشت 48 ساعت از ارسال رسید به شماره موبایل قید شده، تیم مربوطه تایید نگردید، می توانید از قسمت "تماس با ما" این مسئله را پیگیری نمایید.