زمان و محل برگزاری

 

رویداد بازه زمانی
ثبت نام از 15 الی 31 فروردین
تایید کمیته فنی از 1 الی 7 اردیبهشت
تکمیل ثبت نام (پرداخت) متعاقبا اعلام خواهد شد
تست تیم ها 13 اردیبهشت
برگزاری مسابقات از 16 الی 22 اردیبهشت

 

سامانه برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.